115+ വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് Wedding Anniversary Wishes Malayalam

Wedding Anniversary Wishes Malayalam: In this article you will find
 mom dad wedding anniversary wishes, husband wife wedding anniversary wishes, best friend wedding anniversary wishes and many more wedding anniversary wishes in malayalam language.

Wedding anniversary wishes in Malayalam
Wedding Anniversary Wishes In Malayalam

Happy Wedding Anniversary Wishes Malayalam

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും വസന്തം വിരിയട്ടെ. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ എന്നെന്നും ഒന്നാവാൻ കഴിയട്ടെ. എൻറെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
ഐശ്വര്യങ്ങളുംസന്തോഷവും, സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിത യാത്ര. എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു.
ഈ കാലയളവ് അനന്തമായിരിക്കട്ടെ. നിങ്ങളുടെ വാർഷികത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

wedding anniversary wishes in malayalam language

പരസ്പരം പ്രണയത്തിലായ മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ വർഷത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും വസന്തം വിരിയട്ടെ. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ എന്നെന്നും ഒന്നാവാൻ കഴിയട്ടെ. എൻറെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
എന്റെ എല്ലാവിധ വിവാഹ വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു

wedding anniversary wishes in malayalam words

എല്ലാം ഒരു കാരണത്താലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് എന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു.
വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നിങ്ങൾ പങ്കിട്ട സ്നേഹം അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നും ശക്തമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാർഷിക ആശംസകൾ!
നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം, അർപ്പണബോധം, പരസ്പരം പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാൽ ഞങ്ങൾ പ്രചോദിതരാണ്. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ!

marriage anniversary wishes in malayalam

എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ദമ്പതികൾക്ക് വിവാഹ വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു.
പരസ്പരം പ്രണയത്തിലായ മറ്റൊരു അത്ഭുതകരമായ വർഷത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. Marriage Anniversary wishes!
ഓർത്തിരിക്കാൻ നീ തന്ന ഓർമകളുണ്ട് ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിക്കാൻ നീ തന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് കാത്തിരിക്കുക

wedding anniversary wishes quotes in malayalam

നിഴലായും നിലാവായും നിനക്ക് കൂട്ടിരുന്നിട്ടും പറയാതെ പോയ പരിഭവങ്ങളെ ഞാനെന്റെ മൗനത്തിനുള്ളില് കോര്ത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്
ഈ ഇണക്കുരുവികൾക്കു എന്റെ വക ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി. വാക്കു കൊണ്ട് പിണങ്ങിയാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിയ്ക്കലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങാതിരിയ്ക്കട്ടെ
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെന്നും വസന്തം വിരിയട്ടെ. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ എന്നെന്നും ഒന്നാവാൻ കഴിയട്ടെ. എൻറെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

wishes for wedding anniversary in malayalam

വർഷങ്ങൾക്കുമുമ്പ് നിങ്ങൾ പങ്കിട്ട സ്നേഹം അന്നത്തെപ്പോലെ ഇന്നും ശക്തമാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വാർഷിക ആശംസകൾ!
ഐശ്വര്യങ്ങളുംസന്തോഷവും, സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിത യാത്ര. എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു.
വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.. സന്തോഷകരമായ വിവാഹ ആശംസകൾ..

വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് മലയാളം quotes

പരസ്പരം കരുത്തും കരുതലുമായി, ഒരേ മനസ്സോടെ, മങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തോടെ, ജന്മങ്ങളോളം ഒന്നായി ജീവിയ്ക്കാൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹാപ്പി അനിവേഴ്സറി.
ജീവിതം ഒന്നേ ഉള്ളു.അതുപോലെ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഒന്നേ ഉള്ളു.വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
ഇ സുദിന ദിനത്തിൽ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരു അടിപൊളി വിവാഹ വാര്ഷികാശംസകൾ.
വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള്
നക്ഷത്രത്തിന്റെ ശോഭ പോലെ നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ബന്ധവും എന്നെന്നും നിലനിൽക്കട്ടെ.എല്ലാ വിധമായ വിവാഹ മംഗളാശംസകളും.
വാർഷിക ആശംസകൾ! ഭൂതകാലത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങളും ഇന്നത്തെ സന്തോഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രതീക്ഷകളും ആഘോഷിക്കൂ!
ജീവിതത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശരിക്കും കാലാവസ്ഥയിൽ കാണാനും വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പുഞ്ചിരിക്കാനും രണ്ട് പ്രത്യേക വ്യക്തികൾ ആവശ്യമാണ്. വാർഷിക ആശംസകൾ!

വിവാഹ വാര്ഷിക ആശംസകള് quotes

വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ‌ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ‌, ഞാൻ‌ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ‌. വാർഷിക ആശംസകൾ!
എനിക്കറിയാവുന്ന ഏറ്റവും മികച്ച ദമ്പതികൾക്ക് വിവാഹ വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു.
ഒരു പുതിയ ജീവിതവും പുതിയ തുടക്കവും ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു. എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടിലും ഉണ്ട്. പരിചരണവും സന്തോഷവും ഒരുമിച്ച് പങ്കിടാൻ ദമ്പതികൾ അനുവദിക്കുക.

wedding anniversary wishes malayalam bible words

സുഖ ദുഃഖങ്ങളുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും നേരുന്നു ഞാൻ. " നവ ദമ്പതികൾക്ക് മംഗളാശംസകൾ ".
പരസ്പരം കരുത്തും കരുതലുമായി, ഒരേ മനസ്സോടെ, മങ്ങാത്ത സ്നേഹത്തോടെ, ജന്മങ്ങളോളം ഒന്നായി ജീവിയ്ക്കാൻ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹാപ്പി അനിവേഴ്സറി.
ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രണയ ജോഡികൾക്കു എന്റെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഈ മാസ്മരികത എന്നും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങള്ക്ക് സാധിയ്ക്കട്ടെ.

wedding anniversary wishes images malayalam

വിവാഹം പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ്. മനസ് ശുദ്ധമായാൽ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകും. നിശ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ ഈ വിവാഹജീവിതം നിങ്ങള്ക്ക് സഫലമാക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു ആശംസിയ്ക്കുന്നു.
ഈ മനോഹരമായ ബന്ധത്തിന് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും യഥാർത്ഥ അർത്ഥം നൽകുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ വിവാഹ വാർഷികം നേരുന്നു!
എല്ലാം ഒരു കാരണത്താലാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, കാരണം ഇത് എന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു.

our wedding anniversary wishes in malayalam

ജീവിതത്തിലെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ ശരിക്കും കാലാവസ്ഥയിൽ കാണാനും വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പുഞ്ചിരിക്കാനും രണ്ട് പ്രത്യേക വ്യക്തികൾ ആവശ്യമാണ്. വാർഷിക ആശംസകൾ!
നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രഭാതം ആശംസിക്കുന്നത് വരെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടതിനുശേഷം എല്ലാം മധുരമായി തോന്നുന്നു. വാർഷിക ആശംസകൾ.
പ്രണയമാണ് നമ്മെ ജീവിയ്ക്കാൻ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതു നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രണയം എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു…

wedding anniversary wishes malayalam text messages

ജീവിതത്തിന്റെ ഒരോ പ്രതിസന്ധികളിലും പരസ്പരം താങ്ങായി തണലായി ജീവിതാവസാനം വരെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ഒന്നായി ജീവിയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയട്ടെ…. എൻറെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭാര്യ ഭർതൃ ബന്ധം എന്നെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ പോലെ ലോകം അവസാനിക്കും വരെ നിലനിക്കട്ടെ.ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി.
ഇത്തിരി പിണക്കങ്ങളും ഒത്തിരി ഇണക്കങ്ങളുമായി ഈ വിവാഹ ജീവിതം മരണം വരെയും ഒന്നിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ നേരുന്നു.

happy wedding anniversary wishes malayalam

മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചപോലെ, നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും പരസ്പരം സാന്ത്വനമായി, തണലായി ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിയ്ക്കുന്നു. എന്റ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

Wedding Anniversary Wishes Malayalam Words

വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.. സന്തോഷകരമായ വിവാഹ ആശംസകൾ..
നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഭാര്യ ഭർതൃ ബന്ധം എന്നെന്നും സ്നേഹത്തിന്റെ പൂച്ചെണ്ടുകൾ പോലെ ലോകം അവസാനിക്കും വരെ നിലനിക്കട്ടെ.ഹാപ്പി വെഡ്‌ഡിങ് ആനിവേഴ്സറി.

wedding anniversary wishes malayalam quotes

വിവാഹ ശേഷം ഇത്ര വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറവും ഇത്ര മാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ഞാൻ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.
ഐശ്വര്യങ്ങളുംസന്തോഷവും, സമൃദ്ധിയും നിറഞ്ഞതാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിത യാത്ര. എല്ലാ വിധ ഭാവുകങ്ങളും ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു.
ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതി ജയിച്ചു എന്നും ഒന്നായി ഒരേ മനസ്സോടെ ജീവിയ്ക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകട്ടെയെന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

Best and Unique Wedding Anniversary Wishes In Malayalam

എന്നും എപ്പോഴും കൂടെ ഉണ്ടാവാൻ, കൂട്ടായിയിരിയ്ക്കാൻ, വേദനയിൽ ആശ്വാസമായി, സുഖങ്ങളിൽ ആവേശമായി ഒന്നിച്ചുണ്ടാവാൻ സാധിയ്ക്കട്ടെ ഹാപ്പി അണിവേഴ്‌സറി.
വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ.. സന്തോഷകരമായ വിവാഹ വാർഷികആശംസകൾ
നിങ്ങൾ പരസ്പരം പങ്കിടുന്ന സ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും തിളങ്ങുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിവാഹ വാർഷികത്തിലും ഓരോ വർഷവും ആ പ്രകാശം കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതാകട്ടെ

Best Wedding Anniversary Wishes in Malayalam

നിങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മനോഹരമായ കുടുംബത്തെയും ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ജീവിതത്തിലെ വളവുകളെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ജന്മദിനാശംസകൾ എന്റെ സ്നേഹം.
ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അസൂയപ്പെടുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയും ബുദ്ധിമാനും ആയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. സന്തോഷകരമായ വാർഷികം, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ്!
നിങ്ങൾക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ അയയ്ക്കുന്നത് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് സുപ്രഭാതം ആശംസിക്കുന്നത് വരെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടതിനുശേഷം എല്ലാം മധുരമായി തോന്നുന്നു. വാർഷിക ആശംസകൾ.

Wedding anniversary wishes for husband in malayalam

എല്ലാവരേയും നിറയ്ക്കുന്ന സന്തോഷം, സ്നേഹം, ചിരി എന്നിവയുമായി വെറും മൂന്ന് കെട്ടുകളിലായി രണ്ട് ആത്മാക്കളെയും രണ്ട് കുടുംബങ്ങളെയും ഒരു ദശാബ്ദ തലമുറയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിവാഹം.
എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ രാത്രിയും എന്റെ അരികിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക വ്യക്തിക്ക് ആശംസകൾ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മധുരഹൃദയമേ. വാർഷിക ആശംസകൾ!
നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്നും എന്നെ എത്രമാത്രം പുഞ്ചിരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും എന്നോട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിന് വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു.

Wedding Anniversary Wishes in Malayalam

സത്യസന്ധത, ബഹുമാനം, സ്നേഹം എന്നീ മൂന്ന് പ്രധാന തത്വങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വിവാഹം എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഉദാഹരണം തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ റോൾ മോഡലാണ്.
നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെയും, വാത്സല്യത്തിന്റെയും മറ്റൊരു വർഷം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ എല്ലാ സ്നേഹവും ആശംസകളും നേരുന്നു. Happy anniversary to you!!
ഹൃദയം ഹൃദയത്തോടു ചേരുന്ന സുന്ദര നിമിഷമാണ് വിവാഹം. ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കളിയാടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

Malayalam language wedding anniversary wishes in malayalam for parents

ഇത്തിരി പിണക്കങ്ങളും ഒത്തിരി ഇണക്കങ്ങളുമായി ഈ വിവാഹ ജീവിതം മരണം വരെയും ഒന്നിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ നേരുന്നു.
ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിനായി ചിലർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കും ആ ആത്മാർത്ഥപ്രണയം കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യനവാന്മാരാണ്. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
ഈ ഇണക്കുരുവികൾക്കു എന്റെ വക ഹാപ്പി ആനിവേഴ്സറി. വാക്കു കൊണ്ട് പിണങ്ങിയാലും മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരിയ്ക്കലും നിങ്ങൾ പരസ്പരം പിണങ്ങാതിരിയ്ക്കട്ടെ.

Wedding anniversary wishes in malayalam for parents

വിവാഹ ശേഷം ഇത്ര വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറവും ഇത്ര മാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ഞാൻ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.
ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിനായി ചിലർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കും ആ ആത്മാർത്ഥപ്രണയം കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യനവാന്മാരാണ്. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
പരസ്പരം കാണുമ്പോഴുള്ള കണ്ണുകളിലെ ആ തിളക്കവും, ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ വിരിയുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയും നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അതെ എന്നുംനിലനിക്കട്ടെ. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

Wedding anniversary wishes in malayalam words

ജീവിതത്തിന്റെ ഒരോ പ്രതിസന്ധികളിലും പരസ്പരം താങ്ങായി തണലായി ജീവിതാവസാനം വരെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ഒന്നായി ജീവിയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക സുദിനത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം ആശംസിക്കുന്നു.
പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് 6 വർഷം ആകുന്ന എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരിക്ക് വിവാഹ വാര്ഷികാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാടു നാൾ ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ദൈവം നിങ്ങള്ക്ക് തരട്ടെ.
എന്റെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ, ഇനിയും ഒരുപാടു വിവാഹ വാർഷികങ്ങൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരുമിച്ചു പ്രശംസിക്കാൻ കഴിയട്ടെ. വിവാഹ വാര്ഷികാശംസകൾ.

Funny wedding anniversary wishes in malayalam

ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും കരുതലും ദയയും വിവേകവുമുള്ള വ്യക്തിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നതാണ്! നിങ്ങളുടെ വാർഷികത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ
സന്തോഷകരമായ നിരവധി ദമ്പതികളുണ്ട്, ഒപ്പം അസന്തുഷ്ടരായ ചില ദമ്പതികളുമുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും നിർവചനങ്ങളായ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ദമ്പതികൾ വളരെ കുറവാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങളും ആശംസകളും നേരുന്നു. ഇനിയും വർഷങ്ങളോളം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പൂർണ്ണവും സന്തോഷകരവുമായ ജീവിതം തുടരട്ടെ. വാർഷിക ആശംസകൾ!

Wedding anniversary wishes in malayalam words

ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളോട് പൊരുതി ജയിച്ചു എന്നും ഒന്നായി ഒരേ മനസ്സോടെ ജീവിയ്ക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാകട്ടെയെന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

Wedding Anniversary Wishes In Malayalam

പ്രണയിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നലോകത്തു സഞ്ചരിച്ചു, ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ യാഥാർഥ്യത്തോടു പൊരുത്തപെടാനാവാകാതെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ചിലർ. എന്നാൽ ഇത്ര യാതനകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ഒന്നിച്ചു പൊരുതി പരസ്പരം താങ്ങായി, സ്നേഹത്തോടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവര്ക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ഈ ഇണപ്രാവുകൾക്കു എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
ജീവിതത്തിന്റെ ഒരോ പ്രതിസന്ധികളിലും പരസ്പരം താങ്ങായി തണലായി ജീവിതാവസാനം വരെ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചു ഒന്നായി ജീവിയ്‌ക്കാൻ നിങ്ങൾക്കു കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക സുദിനത്തിൽ ഞാൻ ഹൃദയപൂർവം

Wedding anniversary wishes in malayalam text

പരസ്പരം കാണുമ്പോഴുള്ള കണ്ണുകളിലെ ആ തിളക്കവും, ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ വിരിയുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയും നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അതെ എന്നുംനിലനിക്കട്ടെ. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രണയ ജോഡികൾക്കു എന്റെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഈ മാസ്മരികത എന്നും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങള്ക്ക് സാധിയ്ക്കട്ടെ.
ഇ ലോകത്തുള്ള ആരും നിങ്ങളെ മനസിലാക്കണമെന്നില്ല.പക്ഷെ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പരസ്പരം മാനിസിലാക്കി മുന്നോട്ടുപോകുമ്പോൾ ലോകം മാറി നിൽക്കും.ഹാപ്പി വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ.
Read More: ജീവിതം Malayalam Quotes About Life

വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ

വിവാഹം സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്നു. സർവശക്തന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട്, "നല്ലൊരു വിവാഹ ജീവിതം നേരുന്നു ".
പുതിയ ദാമ്പത്യത്തിലേക്കു കടക്കുന്ന ഓരോ നവ ദമ്പതികൾക്കും എന്റെ വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ നേരുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാടു നാളുകൾ നിങ്ങള്ക്ക് ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ വിവാഹ മംഗളാശംസകൾ.
പ്രണയമാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതു, പ്രണയമാണ് നമ്മെ ജീവിയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നതു. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രണയം എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

happy wedding anniversary wishes in malayalam

ഇത്തിരി പിണക്കങ്ങളും ഒത്തിരി ഇണക്കങ്ങളുമായി ഈ വിവാഹ ജീവിതം മരണം വരെയും ഒന്നിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു സർവേശ്വരനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ നേരുന്നു.
ഹൃദയം ഹൃദയത്തോടു ചേരുന്ന സുന്ദര നിമിഷമാണ് വിവാഹം. ഈ വിവാഹ വാർഷിക ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ സ്നേഹവും സന്തോഷവും കളിയാടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിയ്ക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ
ഞങ്ങളുടെ [ഒന്നാം] വാർഷികത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല - അചഞ്ചലവും ആർദ്രവും അതിരുകളില്ലാത്തതും അത് സംഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

anniversary wishes in malayalam

ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ എന്നെ ടീം വർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു, പരസ്പരം ശീലങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുത എന്നെ ക്ഷമ പഠിപ്പിച്ചു, പരസ്പരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ എന്നെ ഐക്യദാർ പഠിപ്പിച്ചു. എനിക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ദമ്പതികൾക്ക് വാർഷിക ആശംസകൾ!
മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചപോലെ, നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും പരസ്പരം സാന്ത്വനമായി, തണലായി ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിയ്ക്കുന്നു. എന്റ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
സ്നേഹം..നിഷ്കളങ്കമായ, പരിശുദ്ധമായ സ്‌നേഹം ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കു മാത്രം ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ വർഷവും ഇനിയുള്ള എല്ലാ വര്ഷങ്ങളിലും ഈ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെയെന്നു ആശംസിയ്ക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

malayalam wishes for wedding anniversary

വിവാഹം സ്വർഗ്ഗതിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും ഈ കിട്ടിയിരിയ്ക്കുന്ന നശ്വരമായ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുക. നിങ്ങൾക്കു അതിനു കഴിയുമാറാകട്ടെ. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
സന്തോഷകരമായ നിരവധി ദമ്പതികളുണ്ട്, ഒപ്പം അസന്തുഷ്ടരായ ചില ദമ്പതികളുമുണ്ട്. എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിന്റെയും വിശ്വസ്തതയുടെയും നിർവചനങ്ങളായ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ദമ്പതികൾ വളരെ കുറവാണ്.
വിവാഹം പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ്. മനസ് ശുദ്ധമായാൽ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകും. നിശ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ ഈ വിവാഹജീവിതം നിങ്ങള്ക്ക് സഫലമാക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

wedding anniversary wishes in malayalam language

ചിലപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അസൂയപ്പെടുന്നു. എല്ലാത്തിനുമുപരി, നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരിയും ബുദ്ധിമാനും ആയ സ്ത്രീയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. സന്തോഷകരമായ വാർഷികം, പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ്!
എന്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ രാത്രിയും എന്റെ അരികിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏക വ്യക്തിക്ക് ആശംസകൾ. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു മധുരഹൃദയമേ. വാർഷിക ആശംസകൾ!
ഞങ്ങളുടെ [ഒന്നാം] വാർഷികത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തെ വിവരിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല – അചഞ്ചലവും ആർദ്രവും അതിരുകളില്ലാത്തതും അത് സംഗ്രഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു.

happy wedding anniversary wishes in malayalam for parents

വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ‌ അനിശ്ചിതത്വത്തിലാക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ‌, ഞാൻ‌ എല്ലായ്‌പ്പോഴും ഉറപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ‌. വാർഷിക ആശംസകൾ!
നിങ്ങൾ എത്ര സുന്ദരിയാണെന്നും എന്നെ എത്രമാത്രം പുഞ്ചിരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും എന്നോട് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം അർത്ഥമാക്കുന്നുവെന്നും എനിക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രണയത്തിന് വാർഷികം ആശംസിക്കുന്നു.
വിവാഹ ശേഷം ഇത്ര വര്ഷങ്ങള്ക്കപ്പുറവും ഇത്ര മാത്രം പരസ്പരം സ്നേഹിയ്ക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. ആ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലായിപ്പോഴും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ഞാൻ ആശംസിയ്ക്കുന്നു

romantic wedding wishes malayalam

വിവാഹം പ്രാർത്ഥന പോലെയാണ്. മനസ് ശുദ്ധമായാൽ പ്രാർത്ഥന സഫലമാകും. നിശ്കളങ്കമായ മനസ്സോടെ ഈ വിവാഹജീവിതം നിങ്ങള്ക്ക് സഫലമാക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു ആശംസിയ്ക്കുന്നു.
ആത്മാർത്ഥ പ്രണയത്തിനായി ചിലർ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിയ്ക്കും ആ ആത്മാർത്ഥപ്രണയം കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യനവാന്മാരാണ്. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
പരസ്പരം കാണുമ്പോഴുള്ള കണ്ണുകളിലെ ആ തിളക്കവും, ചുണ്ടിൽ അറിയാതെ വിരിയുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയും നിങ്ങളുടെ പരസ്പര സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്. അതെ എന്നുംനിലനിക്കട്ടെ. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

love wedding anniversary wishes malayalam

ഞാൻ കണ്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രണയ ജോഡികൾക്കു എന്റെ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ. നിങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിന്റെ ഈ മാസ്മരികത എന്നും നിലനിർത്താൻ നിങ്ങള്ക്ക് സാധിയ്ക്കട്ടെ.
ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുന്നവർ വേറെ സ്നേഹം തേടി പോകുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരിക്കലും താങ്ങാനാവില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം നമ്മൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.
പ്രണയമാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നതു, പ്രണയമാണ് നമ്മെ ജീവിയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിയ്ക്കുന്നതു. നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഈ പ്രണയം എന്നും ഇതുപോലെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഈ വിവാഹ വാർഷിക വേളയിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

malayalam wedding wishes

ആത്മാർത്ഥ പ്രണയം ഒരു മരുപ്പച്ചയാണ്. ഭാഗ്യവാന്മാർ മാത്രം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മരുപ്പച്ച. ഈ മരുപ്പച്ച കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾക്കു അതിലെ പ്രണയത്തെ ഒരിയ്ക്കലും വറ്റാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷികത്തിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

Wedding Anniversary Wishes Malayalam SMS

ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ… നിങ്ങളെ കാണാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു… ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യമായി കണ്ടപ്പോൾ… ഞാൻ നിന്നെ ചുംബിക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടു… ഞാൻ നിങ്ങളെ ആദ്യമായി ചുംബിച്ചപ്പോൾ… നിന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു… പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു… ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു നിന്നെ നഷ്ടപെടുക.
ആത്മാർത്ഥ പ്രണയം ഒരു മരുപ്പച്ചയാണ്. ഭാഗ്യവാന്മാർ മാത്രം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു മരുപ്പച്ച. ഈ മരുപ്പച്ച കണ്ടെത്തിയ നിങ്ങൾക്കു അതിലെ പ്രണയത്തെ ഒരിയ്ക്കലും വറ്റാതെ സൂക്ഷിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെയെന്നു ഈ വിവാഹ വാർഷികത്തിൽ ആശംസിയ്ക്കുന്നു.

wedding anniversary wishes for parents in malayalam

വിവാഹം സ്വർഗ്ഗതിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും ഈ കിട്ടിയിരിയ്ക്കുന്ന നശ്വരമായ ജീവിതം സ്വർഗ്ഗതുല്യമാക്കുക എന്നതാണ് മനുഷ്യരെന്ന നിലയിൽ നമ്മുക്കു ചെയ്യാൻ കഴിയുക. നിങ്ങൾക്കു അതിനു കഴിയുമാറാകട്ടെ. വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
പ്രണയിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നലോകത്തു സഞ്ചരിച്ചു, ജീവിതം തുടങ്ങുമ്പോൾ യാഥാർഥ്യത്തോടു പൊരുത്തപെടാനാവാകാതെ ജീവിതം നശിച്ചു പോകുന്നവരാണ് ചിലർ. എന്നാൽ ഇത്ര യാതനകളിലും പ്രതിസന്ധികളിലും ഒന്നിച്ചു പൊരുതി പരസ്പരം താങ്ങായി, സ്നേഹത്തോടെ ജീവിതം കരുപ്പിടിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ എല്ലാവര്ക്കും ഒരു മാതൃകയാണ്. ഈ ഇണപ്രാവുകൾക്കു എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
എന്നെ ജീവന് തുല്യം സ്നേഹിക്കുകയും എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വാങ്ങി എനിക്ക് തരുകയും എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തിനും ഒരു കുറവും വരുത്താത്ത എന്റെ ഇക്കാക്ക് ആറാം വിവാഹ വാർഷികാശംസകൾ….. ഇനിയും ഒരുപാടു നാൾ എനിക്കും ഇക്കാക്കും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു തരണേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ, വിവാഹ വാര്ഷികാശംസകൾ…….. !

wedding wishes malayalam words

wedding anniversary wishes malayalam
Wedding Anniversary Wishes Malayalam
സ്നേഹം..നിഷ്കളങ്കമായ, പരിശുദ്ധമായ സ്‌നേഹം ഭാഗ്യമുള്ളവർക്കു മാത്രം ലഭിയ്ക്കുന്ന ഒന്നാണ്. നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും ആ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഈ വർഷവും ഇനിയുള്ള എല്ലാ വര്ഷങ്ങളിലും ഈ സ്നേഹവും സന്തോഷവും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കട്ടെയെന്നു ആശംസിയ്ക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.
മരുഭൂമിയിലെ മരുപ്പച്ചപോലെ, നിങ്ങൾക്കിരുവർക്കും പരസ്പരം സാന്ത്വനമായി, തണലായി ഇനിയുള്ള കാലം ജീവിയ്ക്കാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിയ്ക്കുന്നു. എന്റ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിവാഹ വാർഷിക ആശംസകൾ.

happy anniversary sms in malayalam

ജീവിതത്തിലെ ഉയർച്ച താഴ്ചകളിലൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ എന്നെ ടീം വർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു, പരസ്പരം ശീലങ്ങളോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹിഷ്ണുത എന്നെ ക്ഷമ പഠിപ്പിച്ചു, പരസ്പരം പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പിന്തുണ എന്നെ ഐക്യദാർ പഠിപ്പിച്ചു. എനിക്കറിയാവുന്നതെല്ലാം എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ദമ്പതികൾക്ക് വാർഷിക ആശംസകൾ!
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ മികച്ച കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ മകനാണെന്ന് ഇന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹ വാർഷികം ആശംസിക്കുകയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും സന്തോഷവും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലവരായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

anniversary quotes in malayalam language

എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്, നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അവസര ദിനത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അനുഗ്രഹീതവും ആകർഷണീയവുമായ ജീവിതം നയിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അത്ഭുതകരമായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയിരിക്കട്ടെ, സന്തോഷം, സ്നേഹം, സന്തോഷം എന്നിവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ എൻറെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കൂ.
എന്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത്, നിങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അവസര ദിനത്തിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അനുഗ്രഹീതവും ആകർഷണീയവുമായ ജീവിതം നയിക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം അത്ഭുതകരമായ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആയിരിക്കട്ടെ, സന്തോഷം, സ്നേഹം, സന്തോഷം എന്നിവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ട്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കൂ എൻറെ പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വിവാഹം കഴിക്കൂ.

anniversary status in malayalam text

നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം, പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് നിങ്ങൾ കുട്ടികളോട് കാണിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ മികച്ച കുട്ടിയാണ്. നിങ്ങൾ എന്റെ മകനാണെന്ന് ഇന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മുന്നോട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹ വാർഷികം ആശംസിക്കുകയും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷവും സന്തോഷവും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നല്ലവരായിരിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
എന്റെ ബാല്യകാല പ്രിയ സുഹൃത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ വിവാഹ വാർഷികം നേരുന്നു. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ സ്നേഹവും കൂട്ടുകെട്ടും ജീവിതത്തിലെ പ്രകാശത്തിന്റെ ജ്വാല പോലെ പ്രബുദ്ധമാകാം. നിങ്ങളുടെ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ജീവിതത്തിലുടനീളം സ്ഥിരമായി വീണ്ടെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ സുവർണ്ണ ആഴ്ച ഉടൻ ആഘോഷിക്കാം. ജീവിത പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കൂട്ടുകെട്ടിനൊപ്പം നിങ്ങൾ വർഷങ്ങളോളം സഞ്ചരിച്ചു. നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ വരാം, നിരവധി തടസ്സങ്ങൾ വന്നേക്കാം, പക്ഷേ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ പിന്തുണയോടെ സത്യത്തിന്റെയും മാനവികതയുടെയും വഴിയിൽ തുടരുക.
എന്റെ കുട്ടിക്കാലം മുതൽ എന്നോടൊപ്പമുള്ള എന്റെ സുഹൃത്തിന് ഒരു അഡ്വാൻസ് മാര്യേജ് ആശംസകൾ നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിവാഹ ചടങ്ങിന് നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എൻറെ മിക്ക സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹപാഠികളുടെയും വിവാഹങ്ങളിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നു. പരസ്പര പൊരുത്തപ്പെടുത്തലുകൾ, സ്നേഹം, പരിചരണം, പങ്കിടൽ, കരുതൽ തുടങ്ങിയ നയങ്ങളുമായി ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കാ എളുപ്പമാണ്. സന്തുഷ്ടമായ ഒരു കുടുംബം കെട്ടിപ്പടുക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആർക്കും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം തകർക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടനാണെന്നും പുതിയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ വളരെ ടെൻഷനാണെന്നും എനിക്കറിയാം.ൻ കഴിയും. പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നത് വളരെ

Tags: happy Wedding Anniversary Wishes Malayalam, best Wedding Anniversary Wishes Malayalam, love Wedding Anniversary Wishes Malayalam, lovely Wedding Anniversary Wishes Malayalam, beautiful Wedding Anniversary Wishes Malayalam, popular Wedding Anniversary Wishes Malayalam, Wedding Anniversary Wishes Malayalam text, Wedding Anniversary Wishes Malayalam word, Wedding Anniversary Wishes Malayalam lyrics, best top Wedding Anniversary Wishes Malayalam, Wedding Anniversary Wishes Malayalam, Wedding Anniversary Wishes Malayalam 2021, Wedding Anniversary Wishes Malayalam copy paste, Wedding Anniversary Wishes Malayalam word, Wedding Anniversary Wishes Malayalam sms, Wedding Anniversary Wishes Malayalam lyrics copy paste, Wedding Anniversary Wishes Malayalam 2021, Wedding Anniversary Wishes Malayalam text copy paste.

popular hashtags for Instagram, Facebook, Twitter.

Leave a Comment