80+ Best Motivational Quotes In Malayalam | Inspirational Quotes In Malayalam

Motivational Quotes In Malayalam: In this article you will find and Motivational Thoughts many, Inspirational Quotes, positive motivational quotes, business motivational quotes and many more quotes status, thoughts, SMS, messages in Malayalam language.

Best Motivational Quotes In Malayalam | Inspirational Quotes In Malayalam

Motivational Thoughts in Malayalam

തോൽവി ഒരിയ്ക്കലും ഒരു അവസാനമല്ല, അത് വിജയത്തിന്റെ ചവിട്ടുപടിയാണെന്നു ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുക, വിജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും ഉണ്ടായാലും ചിന്ത നിങ്ങളുടെ മൂലധന ആസ്തിയായി മാറണം
മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന്, നാം പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമല്ല, സ്വപ്നം കാണുകയും ആസൂത്രണം ചെയ്യുക മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കുകയും വേണം
മരണം ഒന്നിനും ഒരു പരിഹാരമല്ല. അത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒളിച്ചോട്ടം മാത്രം ആണ്.

malayalam motivation quotes text

ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്‌നങ്ങളല്ല, പ്രശ്നങ്ങളോട് നമ്മൾ പ്രതികരിയ്ക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മുടെ വിജയവും പരാജയവും നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
ഒരു കാര്യം നടക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുന്നിൽ കാണുന്നതെല്ലാം സാധ്യതകളായിരിക്കും, മറിച്ചാണെങ്കിൽ എല്ലാം തടസ്സങ്ങളായിരിക്കും.
നിങ്ങൾ മുട്ടുമടക്കുകയാണോ എന്നല്ല, നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുമോ എന്നതാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഓടുക,ഓടാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ നടക്കുക, നടക്കാനും കഴിയില്ലെങ്കിൽ ഇഴയുക, പക്ഷെ ചെയ്യുന്നത് എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും മുന്നോട്ടുതന്നെ നീങ്ങുക.

Motivation Malayalam Status text

നിങ്ങൾ എന്തു ചെയ്താലും വിമർശിക്കാൻ ആളുകളുണ്ടാകും, എങ്കിൽ മനസ്സ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താണ് തെറ്റ്.
പരാജയം വിജയത്തിന്റെ മറുവശമല്ല, വിജയത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. പരാജയത്തിലൂടെയേ വിജയത്തിലേക്ക് കടക്കാനാകു.
സ്വപ്നങ്ങൾ പിന്തുടരാനുള്ള മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും സാധ്യമാകും.
ഭയം സ്വാഭാവികം ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കാഴ്ചയെ മറയ്ക്കാൻ ആ ഭയത്തെ നമ്മൾ അനുവദിച്ചുകൂടാ.

Motivational Quotes In Malayalam for students

വീഴ്ചകൾ സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷെ ആ വീഴ്ചയിൽ പതറാതെ വീണ്ടു ഓടാൻ മനസ്സുള്ളവർക്കേ വിജയം ഉള്ളു.
മനസ്സിനെ എന്തിനെയും താങ്ങാൻ കരുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം താനേ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കു കുതിയ്ക്കും. എന്നാൽ മനസ്സിന് കരുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരീരം എത്ര ബലവത്തായിട്ടും കാര്യം ഇല്ല.
വിജയിക്കാനുള്ള എന്റെ ദൃ നിശ്ചയം ശക്തമാണെങ്കിൽ പരാജയം ഒരിക്കലും എന്നെ മറികടക്കുകയില്ല.
ഭാവി യോഗ്യതയുള്ളവരുടേതാണ്. നല്ലത് നേടുക, മികച്ചത് നേടുക, മികച്ചവരാകുക!

Motivation Malayalam Status copy paste

ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗം സംസാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുക എന്നതാണ്.
വ്യക്തമായ ദർശനം, നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട പദ്ധതികളുടെ പിന്തുണയോടെ, ആത്മവിശ്വാസത്തിൻറെയും വ്യക്തിപരമായ ശക്തിയുടെയും ഒരു വലിയ വികാരം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു.
നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ, അതിനായി കാത്തിരിക്കരുത് – അക്ഷമനായിരിക്കാൻ സ്വയം പഠിപ്പിക്കുക.
ഒന്നുമല്ലെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ കണ്ണാടിക്കു മുന്നിൽ നിവർന്നു നിന്ന് ചോദിക്കുക ഇതുവരെ എത്തിയത് എല്ലാമുണ്ടായിരുന്നിട്ട് ആണോയെന്ന്

Motivational Quotes In Malayalam text

മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിയ്ക്കാൻ നാം മറന്നു പോയാൽ ജീവിതത്തിൽ നാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച വിജയങ്ങളെല്ലാം വെറുതെ ആണ്.
ജീവിതത്തിൽ നമ്മെ തളർത്താൻ ശമിച്ചവരെ നാം വെല്ലുവിളിയ്‌ക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല, പകരം നമ്മുടെ വിജയം കൊണ്ടാണ്.
ഇടുങ്ങിയ ചിന്താഗതിൽ സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങളെ തളച്ചിടാതെ ചിറകുകൾ വിടർത്തി പറക്കു. പുതിയ ആകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി തുറക്കും.
നിങ്ങൾ എന്നേക്കും ജീവിക്കും എന്നപോലെ സ്വപ്നം കാണുക, നിങ്ങൾ ഇന്ന് മരിക്കുന്നതുപോലെ ജീവിക്കുക.

Motivational Quotes In Malayalamv word

മറ്റുള്ളവർ എറിഞ്ഞ ഇഷ്ടികകൾക്കൊപ്പം ഉറച്ച അടിത്തറയിടാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ് വിജയകരമായ മനുഷ്യൻ.
വിജയം അന്തിമമല്ല; പരാജയം മാരകമല്ല: അത് തുടരാനുള്ള ധൈര്യമാണ്.
നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവീയെ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല, പ്ക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ശീലങ്ങളെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും, തീർച്ചയായും ആ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെയും നിർണ്ണയിക്കാം.
വീഴ്ച്ചകൾ ഒന്നുംതന്നെ പറ്റാതിരിക്കുന്നതിലല്ല മാഹാത്മ്യം. ഒരോ തവണയും എഴുന്നേൽക്കുന്നതിലാണ്.

Motivational Quotes In Malayalam share chat

അനുഭവത്തേക്കാൾ വലിയൊരു പാഠവും ജീവിതത്തേക്കാൾ വലിയൊരു വിദ്യാലയവും ഈ ഭൂമിയിലില്ല.

Motivational Thoughts In Malayalam

നേതാക്കൾ ഒരൊറ്റ മനസ്സിൽ ഏകാഗ്രതയോടെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു- ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അത് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവർ അതിൽ തന്നെ തുടരും.
ഉരുളക്കിഴങ്ങിനെ മൃദുവാക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം തന്നെയാണ് മുട്ട ഉറപ്പുള്ളതാക്കുന്നതും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളാണ് സത്യത്തിൽ വിജയം നിർണ്ണയിക്കുന്നത്, സാഹചര്യങ്ങളല്ല.
നേതാക്കൾ പരിഹാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അനുയായികൾ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

motivational quotes in malayalam for students

ഒരു രഹസ്യവും ഇല്ല എന്നതാണ് ജീവിതവിജയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ രഹസ്യം. ലക്ഷ്യം നേടാനായി പ്രയത്നിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഒന്നും അസാധ്യമല്ല.
മണ്ടത്തരമെന്ന് തോന്നിയാലും വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനുള ധൈര്യം കാണിക്കുക.
തന്നിൽത്തന്നെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നേടുന്നു.
മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ചില നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഭയക്കേണ്ടതില്ല.

Motivational Quotes In Malayalam language

അവസരങ്ങൾ ക്കായി കാത്തിരിക്കരു ത് പകരം അവസരങ്ങൾ സ്വയം സൃഷ്ടിക്കുക.
വിജയിക്കാൻ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്താൽ പിന്നീടൊരിക്കലും പരാജയം നിങ്ങളെ തേടിയെത്തില്ല.
മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചിന്തിയ്ക്കും എന്നതാണ് നിങ്ങളെ ബന്ധിയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചങ്ങല. അതെ പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ തടയാൻ ഒരു ശക്തിക്കും ആവില്ല.
ജീവിതത്തിന്റെ വേദനിപ്പിയ്ക്കുന്ന ഘട്ടത്തിലൂടെയാവാം നിങ്ങൾ കടന്നു പോവുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കുക എന്നത് ശരീരവും മനസ്സും ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വേദന സമ്മാനിയ്ക്കുന്ന പ്രയത്നം ആണ്. പക്ഷെ ആ വേദന സഹിച് നിങ്ങൾ പുറത്തു വന്നാൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിയ്ക്കുന്നതു നിറങ്ങളും , പൂക്കളും, സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ, ഒരു പുതിയ ലോകമാണ്.

Motivational Thoughts in Malayalam

നിങ്ങളുടെ കംഫേർട് സോണിൽ നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിയ്ക്കാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിയ്ക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയ ലോകത്തു നിങ്ങൾ എത്തി ചേരൂ.
അവസരങ്ങൾ വാതിലി മുട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ആദ്യം നമുക്കൊരു വാതിൽ സൃഷ്ടിക്കാം.
Motivational Quotes In Malayalam language
Read More: Malayalam Quotes About Life.
ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭയം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അവയെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മറികടക്കുന്നു.
മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം സജ്ജീകരിക്കാനോ ഒരു പുതിയ സ്വപ്നം കാണാനോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രായമില്ല.

Motivational Quotes In Malayalam font

ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ നിരസിച്ചാൽ മോശം തോന്നേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം, ആളുകൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് വിലയേറിയ വസ്തുക്കൾ അവർ നിരസിക്കുന്നത്.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാതെ ചിന്തിച്ച് മാത്രം ഇരിക്കുന്നു.
നമ്മുടെ പരിശ്രമമാണ് വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. വിജയത്തിന് ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലും പരാജയത്തിന് ഭാഗ്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുന്നതിലും അര്‍ഥമില്ല
ചവിട്ടുകളേറ്റുവാങ്ങി വകവെക്കാതെ മുന്നേറുന്നതാണ് വിജയിയുടെ ശീലം

positive motivational quotes in malayalam

സന്തോഷം ഒരു ചിത്രശലഭമാണ്, അത് പിന്തുടരുമ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് അതീതമാണ്, എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിശബ്ദമായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങാം
മറ്റെന്തിനുമുമ്പായി, തയ്യാറെടുപ്പാണ് വിജയത്തിന്റെ താക്കോൽ.
വിജയകരമായ ഒരു മനുഷ്യനാകാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മറിച്ച് മൂല്യമുള്ള മനുഷ്യനായിത്തീരുക.
ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് നേതൃത്വത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരിശോധന.

business motivational quotes in malayalam

നമുക്ക് നിരവധി തോൽവികൾ നേരിടാം, പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പരാജയപ്പെടരുത്.
ഏറ്റവും നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ രൂപമെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ്.
എത്ര പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിലും മനസ്സ് മടുത്ത് പിന്മാറരുത്. പോരാടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. കഠിനമായ പോരാട്ടങ്ങളാണ് ശക്തരായ പോരാളികള്‍ക്ക് ജന്മം നല്‍കിയത്. ജീവിതം പോര്‍ക്കളവും നാം പോരാളികളുമാണ്.
നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നേതൃത്വം കൂടുതലാണ്.

self motivation quotes malayalam text

മുട്ട പുറത്തുനിന്നു പൊട്ടിച്ചാല്‍ അത് അന്ത്യമാകും. അകത്തു നിന്നു പൊട്ടിയാല്‍ അത് ജീവിതത്തിനു തുടക്കം കുറിക്കും.

Positive Motivation Malayalam

അശുഭാപ്തിവിശ്വാസി എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണുന്നു. ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റ് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അവസരം കാണുന്നു.
വിജയത്തിന് രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. തയ്യാറെടുപ്പ്, കഠിനാധ്വാനം, പരാജയത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കൽ എന്നിവയുടെ ഫലമാണിത്.
നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയം പരിമിതമാണ്. അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതം അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ചാണ്.

Motivational Thoughts in Malayalam 2021

എന്താണോ തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അതായിത്തീരും, അതുകൊണ്ട് വൈദഗ്ദ്ധ്യം എന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയല്ല അതൊരു സ്വഭാവസവിശേഷതയാണ്.
നിങ്ങളുടെ ഭാവിക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി. ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കണമെങ്കിൽ വർത്തമാനകാലത്ത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യു.
ഇന്നുതന്നെ ചെയ്യാനുള്ളത് പൂർത്തിയാക്കുക, കാരണം നാളെകൾ അനേകമുണ്ട്.
ജീവിത വിജയം ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ഥമാണ്. ചിലർക്കു അതു പണമായിരിക്കാം, ചിലർക്കു സ്നേഹമുള്ള കുടുംബം ആയിരിക്കാം, ചിലർക്കു നല്ല ജോലി ആയിരിക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ വിജയത്തിന്റെ അളവ് കോൽ കൊണ്ടു സ്വന്തം വിജയം അളക്കാതിരിയ്ക്കുക. സ്വന്തം ജീവിത വിജയം സ്വയം കണ്ടെത്തുക.

success malayalam motivational quotes

ഈ പരാജയം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനമല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയം ആരംഭിയ്ക്കുകയായി.
വിജയിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തോൽക്കാനും പഠിയ്ക്കണം. ഓരോ തോൽവിയും ഒരോ പാഠങ്ങൾ ആണ്.
ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും എളുപ്പമാകരുതെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, ആ സമയത്ത് അസുഖകരമായാലും അവർ നിങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിക്കണം.
ധാരാളം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചേർന്നാണ് മഹത്തായ ഒരു കാര്യം സംഭവിക്കുന്നത്.

new Inspirational Quotes Malayalam

ആത്മവിശ്വാസമാണ് പ്രധാനം. സ്വയം പ്രചോദനം നല്‍കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. തന്നില്‍ വിശ്വസിക്കുക. തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുക.
ജീവിത വിജയത്തിനായി ഓടുമ്പോൾ, വഴിയിൽ വീണു പോയവർക്കും ഒരു കൈത്താങ്ങു നൽകുന്ന. ഒരു പക്ഷെ ഈ ജീവിതയായത്രയിൽ അവരായേക്കാം നമ്മുടെ വെളിച്ചം.
നമ്മുടെ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ജീവത വിജയവും പരാജയവും തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്.
തലയുയർത്തി നോക്കുക. എങ്കിലേ നിങ്ങള്ക്ക് എത്തി പിടിയ്ക്കാനുള്ള ആകാശം കാണാനാകൂ. എന്നാൽ ഇടയ്ക്കു തല താഴ്ത്തി നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ വേരുകൾ മറക്കാതിരിയ്ക്കാൻ.

malayalam motivation quotes text

നമ്മുടെ പരിശ്രമമാണ് വിജയത്തിലെത്തിക്കുന്നത്. വിജയത്തിന് ഭാഗ്യത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നതിലും പരാജയത്തിന് ഭാഗ്യത്തെ കുറ്റപ്പെടുന്നതിലും അര്‍ഥമില്ല. പരിശ്രമിക്കുക
വിജയം കരസ്ഥമാക്കുക
 Positive Motivation Malayalam, vakkukal malayalam quotes
ചവിട്ടുകളേറ്റുവാങ്ങി വകവെക്കാതെ മുന്നേറുന്നതാണ് വിജയിയുടെ ശീലം
ചെറിയ ജീവികളാണ് വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുന്നത്. ആരും ദുര്‍ബലരല്ല, ശക്തി തിരിച്ചറിയാത്തതാണ് പ്രശ്നം.
തോൽക്കാൻ മനസില്ലാത്തവർക്കേ വിജയം കൈവരൂ. ഓരോ തോൽവിയും ഓരോ പാഠങ്ങളാണ്.

self motivation quotes malayalam

വിജയം തോൽവിയെ ഭയപ്പെടാത്തവർക്കു മാത്രം ഉള്ളതാണ്.
ജീവിതത്തിൽ ആരോടും വെറുപ്പ്‌ കാണിക്കരുത്. നമ്മളെ വെറുക്കുന്നവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക. കാരണം ഒരു സമയത്തു നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവരെ കാണുകയുള്ളു. അതാണ് ജീവിതം.
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മൃദുവാക്കുന്ന അതേ തിളച്ച വെള്ളം മുട്ടയെ കഠിനമാക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതാണ്. സാഹചര്യങ്ങളല്ല
നിങ്ങൾ കുറച്ചുനേരം ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതു മുതൽ ഒരു പരീക്ഷ പാസാകുന്നതുവരെ ജീവിതം കൂടുതൽ കൂടുതൽ പ്രയാസകരമാവുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമാനും ശക്തനും മിടുക്കനുമായി മാറുകയാണ് .നമ്മയ്ക്ക് ലോകത്തെ പരിഷ്കരിക്കാനാവില്ല, പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ച് നാം സ്വയം മെച്ചപ്പെടുത്തണം.

Tags: motivational quotes in malayalam, Positive Motivation Malayalam, Inspirational Quotes Malayalam, Positive Motivation Malayalam, vakkukal malayalam quotes

best motivation hashtags for Instagram

Leave a Comment